Julen nærmer sig, og den tidligere tradition for et julearrangement for beboerne kan vi desværre ikke gennemføre i år, idet vi endnu ikke har en kassebeholdning, der er stor nok til vi kan opsætte et telt til læ for deltagerne. Vi kan jo ikke mere benytte det hidtidige beboerlokale.
D.v.s. Julekage, sodavand og øl må vente til vi har flere penge til disposition.
Vi må forvente at vi er i samme situation til fastelavn, og derfor ingen fastelavnsfest.

Vi har spurgt, om der var mulighed for bytte af lejligheder i Hostrups Have, og om der var en venteliste. Der er ingen venteliste og ved ønske om bytte, vil det blive vurderet om udlejer ønsker at foretage en § 5.2 modernisering af lejemålet, med deraf højere husleje.

Beboerrepræsentanterne har fået en god og fornuftig dialog med driftschefen, Jens Holm, hvilket medfører, at vi meget lettere og hurtigt kan få løst mange af de forskellige sager, som opstår i Hostrups Have.
Såfremt beboerne har problemer af lokal art f. eks. rotter, overfyldte skraldecontainere eller skimmelsvamp i lejlighederne skal indberetning ske til driftskontoret Hostrups Have 40. Det er på nuværende tidspunkt ikke tildelt et lokale til beboerrepræsentationen, men det er meddelt os, at der fra administrationens side vil blive fundet et lokale i starten af december måned.

Vi kan herudover oplyse at Heimstaden overvejer at udskifte vort varmesystem samt udskifte alle vinduer.
Her overvejes det, at prøvemontere 3-4 vinduer, men det skal nævnes at Frederiksberg Kommune skal ind over en godkendelse af skift af vinduer.

I anledning af den forestående generalforsamling i Interesseforeningen, er vi af flere beboere blevet spurgt om årsagen til, at der er 2 foreninger i Hostrups Have.
Vi skal hermed forsøge at forklare sagen.

Efter konkursen i december 2016 blev der i januar 2017 indkaldt til en generalforsamling for at etablere Interesseforeningen Hostrups Have, fordi den afgående bestyrelse og dennes advokat forudså at der måtte dannes en forening, som kunne forsvare medlemmerne mod evt. sager fra
Nykredits side. Vi blev alle opfordret til at indmelde os ind i foreningen og samtidig betale kr. 600,- til dækning af advokatomkostninger. Ingen kunne på det tidspunkt vide, hvad Nykredit havde i sinde med os.

Hostrups Have blev som bekendt solgt til Heimstaden, og vi fik alle tilsendt en lejekontrakt, som for nogles vedkommende var meget høj. Interesseforeningen og foreningens advokat blev hurtigt klar over, at man var nødsaget til at etablere en beboerrepræsentation for at få Lejernes Lo til at føre de mange sager ved huslejenævnet på Frederiksberg uden for store omkostninger. Såfremt man havde bedt LLo om at føre sagerne, uden der var et medlemskab via en beboerrepræsentation havde prisen været minimum kr. 1020,- til LLo pr. lejer,- . Herudover er
prisen til huslejenævnet kr. 306,- pr sag. Som det er kendt blev der etableret en beboerrepræsentation og her blev alle beboerne kollektivt
indmeldt i LLo. Som følge heraf skal lejeren kun betale kr. 306,- for at få LLo til at føre sagen ved huslejenævnet.

Beboerrepræsentationen har på den måde udliciteret sagerne til interesseforeningen så denne forening via LLo kan få huslejekontrakterne prøvet i huslejenævnet på Frederiksberg. Vi kan godt fornemme at disse sager kommer til at tage et stykke tid, men når huslejenævnets afgørelse er faldet og lejeren viser sig at være utilfreds med afgørelsen, vil der kun være mulighed at anlægge en sag ved boligretten, hvor LLo ikke fører sagerne men må lade en advokat føre sagen. Ingen af os håber, at dette vil være nødvendigt, for så kan det godt blive rigtigt dyrt. Når huslejesagerne engang er endeligt afgjort med et forhåbentlig fornuftigt resultat, vil Interesseforeningen have afsluttet sin opgave og kan lukkes igen.

24. november 2017
Beboerrepræsentationen/BFP