Hermed indkaldels til det årlige møde i Beboerrepræsentationen
Mødet vil blive afholdt i Sct. Thomas Kirke, Rolighedsvej 16, 1958 Frederiksberg C.

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19. ifølge dagsorden. Hent den her.

Til valget til beboerrepræsentationen er det kun følgende personer, der er valgbare:
Der kan kun opstilles og vælges beboere, som har lejekontrakt eller kontraktudspil med ejendomsselskabet CEJ.
Dette betyder, at beboere i Hostrups Have som er fremlejere, ikke vil kunne vælges.

2018 blev det første foreningsår, hvor bestyrelsen skulle finde sin plads i forhold til ejerforholdet og ejendomsselskabet, som administrerer ejendommen Hostrups Have.
Det er lykkedes at få et godt og samarbejdsvilligt forhold til disse 2 selskaber, samt til Lejernes Landsorganisation, som foreningen benytter så meget som muligt i alle forhold vedr. huslejeforhold, som handler om penge.
Når en husleje skal fastsættes sker det ud fra rigtig mange omkostninger og derfor beder vi LLo om at beregne rigtigheden af dette hver gang, der er en lejeforhøjelse.
Skatter og afgifter kan vi ikke gøre noget ved, men den omkostningsbetingede husleje kan vi få ændret, når vi via LLo finder, der er noget galt. I øjeblikket har vi en sag kørende vedrørende en huslejeforøgelse pr. 1. januar 2019, som vi ikke har anerkendt.
Vi er orienteret om at der foregår renovering af ca. 45 lejligheder og har gjort indsigelse om dette til huslejenævnet med den begrundelse, at Hostrups Have ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt udvendigt og at dette bør gøres før en evt. indvendig renovering.
De nedstyrtningstruede altaner er omsider færdige, og vi har givet udtryk for, at hvis det ingeniørfirma, man havde valgt til at forberede denne altanrenovering, havde udført sit forarbejde mere grundigt, havde denne sag ikke taget så lang tid.

Nu ser vi fremad og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi nu er så langt med vort arbejde med at få beboerrepræsentation til at fungere tilfredsstillende, at vi er sikre på at vi iblandt vore beboere, har nogle fremsynede og iderige mennesker, som vil være med til at arbejde for, at Hostrups Have forsat er et godt sted at bo.
Det er nødvendigt, at vi har en fornuftig dialog og samarbejde med vore modparter Heimstaden og CEJ. Det giver os alle mulighed for at få Hostrups Have til at fremstå, som et af Frederiksbergs bedste steder at bo.
De beboere, som vil være med til at hjælpe denne ejendom i den rigtige retning, og opstille til bestyrelsen bedes venligst rette henvendelse til formanden Bent Frank Petersen på mailadressen: bentfrank.petersen@gmail.com

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentationen
Hostrups Have
28 januar 2019

Hent regnskab HER