Indkaldelse til det ordinære beboermøde i beboerrepræsentationen.

Mødet bliver afholdt i Sct. Thomas Kirke, Rolighedsvej 16, 1958 Frederiksberg C. Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 19:00.

Der vil være adgang for indskrivning fra kl. 18:30.

Husk, at medbringe sygesikringsbevis til dokumentation.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Pkt. 2. Orientering ved beboerrepræsentationen.

Pkt. 3. Interesseforeningen fortæller om status på huslejesagerne.

Pkt. 4. Repræsentant fra LLO supplerer mht. huslejesagerne og det videre forløb.

Pkt. 5. Regnskab til godkendelse.

Kontingenter foreslås uændret 28,00 kr. pr. mdr.

Pkt. 6. Valg af medlemmer til beboerrepræsentationen.

Kristine Lundsgaard, villig til genvalg.

Lisbet Albrectsen, villig til genvalg.

Lisbeth Meinicke, villig til genvalg.

Diana Hansen, villig til genvalg.

John M. Christiansen, modtager ikke genvalg.

Pkt. 7. Valg af Suppleanter til beboerrepræsentationen.

Pkt. 8. Valg af revisor.

Uwe Krøger er villig til genvalg.

Pkt. 9. Indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på det ordinære møde, skal være beboerrepræsentationen i hænde senest d. 12. februar 2020.

Forslag sendes til info@hhbeboer.dk

Pkt. 10. Evt.