Hermed indkaldes til det ordinære beboermøde i beboerrepræsentationen.
Mødet vil blive afholdt i Sct. Thomas Kirke, Rolighedsvej 16, 1958 Frederiksberg C. Tirsdag den, 20. februar 2018 kl. 19,00 med følgende dagsorden: Der vil være adgang for indskrivning fra kl. 18,30

Da ikke alle beboere er valgbare, vil der hermed blive trukket nogle linjer op for hvilke beboere, som kan blive indvalgt til bestyrelsen, eller suppleanter til beboerrepræsentationen.

Der kan kun opstilles og vælges beboere, som har lejekontrakt eller kontraktudspil med ejendomsselskabet CEJ.

Dette betyder, at de mange beboere i Hostrups Have som er fremlejere, ikke vil kunne vælges.

Der vil derfor ved indgangen til det lokale hvor mødet vil finde sted, være placeret en person fra CEJ, som kan sortere de beboere fra, som ikke er valgbare.
Det vil derfor være nødvendigt at medbringe sit sygesikringskort til denne kontrol.
Da der i Hostrups Have er temmelig mange fremlejere og vi ikke kan vide, hvem det drejer sig om, er ovennævnte arrangement desværre nødvendigt.

Vi ser alligevel frem til, at så mange som muligt af vore beboere med lejekontrakt eller kontraktsudspil med CEJ vil møde op, så vi på dette årsmøde kan få valgt nogle personer, som vil have mulighed for at få foreningen til at fungere fornuftigt igen.

Med de bedste hilsener
Beboerrepræsentationen / BFP
Torsdag den 1. februar 2018