Da der var en del problemer med betalingen for juletræet i haven sidste år, havde ejendomsselskabet besluttet, at man derfra ikke ville overtage den gamle gæld og samtidig betale for et nyt juletræ.

Beboerrepræsentationen har derfor sendt en mail til direktør for Heimstaden, Tom Rasmussen og fortalt, at Beboerforeningens økonomi ikke kan bære hele omkostningen, og foreslået at vi deler udgiften.
Som følge at det gode forhold BR har til Tom Rasmussen, har han besluttet at betale juletræet med lys til opsætning på mandag den 3. december, 2018 for Heimstadens regning.
BR sender selvfølgelig vores hjerteligste tak for denne gestus.

Heimstaden har ligeledes bevilget os et lokale i kælderen til nr. 29 til bestyrelsesmøder, men pga. mangel på håndværkere, er dette lokale ikke monteret endnu. Det vil forhåbentlig snart være brugbart for Beboerrepræsentationen.

Beboerrepræsentationen er blevet bedt om at meddele, at man ikke længere selv kan tilkalde elevatorhjælp, hvis elevatoren er gået i stå.
Hvis en person sidder fast i elevatoren, så trykker man på alarmknappen i elevatoren.

Ejendomskontoret har oplevet at beboere har benyttet elevatoren som vareelevator ved flytninger eller lign. og effekter, som har sat sig fast i døren, hvor ved elevatoren er blevet overbelastet. Dette har medført driftstop.
Denne udgift hæfter beboeren selv for, da de er årsag til skaden.

Det vil fortsat være muligt at kontakte Belfor igennem vort kontor efter kl. 16. De vi så tage stilling til, om det kan vente til dagen efter. CEJ ´s kontor 33338282.

SMS-service
Udlejer tilbyder en sms-service, hvor de kan sende påmindelser ud til beboerne f.eks. dagen inden
En faldstammerensning, når vi lukker for vandet eller lign.
Hvis der er beboere, der ønsker at komme på denne ordning, og som ikke allerede modtager en sms, kan de sende deres mobil nr. tiladm@cej.dk Husk at skrive navn og adresse i emnefeltet så du kan blive oprettet.
Denne sms er udelukkende en ekstra service. Den træder på ingen måde i stedet for de varslinger vi i henhold til lejeloven skal sende ud.

Modernisering
Vi har modtaget et varsel om modernisering af de tomme lejemål i ejendommen. Denne har vi indbragt for huslejenævnet med påstanden om, at det er vigtigt at ejendommens tilstand bliver forbedret udvendigt, inden der bruges penge på at modernisere de tomme lejligheder.

Ligeledes har vi indbragt den huslejeforøgelse pr. 1. januar 2019 for huslejenævnet med påstanden om at der er beløb, som ikke hører hjemme i denne varsling.

Altan-husorden
Beboerrepræsentationen har på flere bestyrelsesmøder diskuteret, hvordan vi bedst kunne komme ud med budskabet om, hvor farligt det er med de løse effekter f.eks. urtepotter eller krukker på altanerne.
Der har desværre været flere eksempler på at blomsterkasser/blomsterkrukker er faldet ned fra altanerne. Disse har heldigvis indtil nu ikke ramt nogen, men man kan sagtens forestille sig hvor alvorligt det vil være, hvis de gør.
Driftskontoret meddeler, at det er umuligt at kontrollere om de krukker/kasser der står på altanerne er behørigt fastgjort, og om de kan holde i storm/kraftigt blæsevejr.

Vi er vidende om, at der vil blive udsendt en Altan-husorden i denne anledning.

Beboerrepræsentationen erfarer, at der er beboere, som via den tidligere fælles udsendte info.  pr. 23. oktober 2018, ikke kunne læse hele udsendelsen.

Da vi mener at det er vigtigt at beboerne ved, hvem, som repræsenterer dem gentages hermed den Nye om-konstituerede bestyrelse:

Bestyrelse
Formand: og svar på mail fra hjemmesiden, Bent Frank Petersen
Kasserer:  Kristine S. Lundsgaard
Sekretær og flyttesyn: Lisbeth Meinicke
Diverse udsendelser, LLo-blade m.m. bestyrelseslokalet: Lisbet Albrectsen
Breve til mail-løse beboere, tilsyn med biblioteket og flyttesyn: Hans Erik Nielsen

Suppleanter:
Berit Lukman Bibliotek og flyttesyn
Blance Palm flyttesyn og breve til mail-løse beboere

Bibliotekar:
Berit Lukman

Vi skal hermed gøre opmærksom at der i forbindelse med fraflytningssynet er mulighed for at kontakte beboerrepræsentationen og få disse til at deltage ved synet.

Vi ønsker hermed alle vore beboere en god og glædelig jul og et godt nytår
hhbeboer@gmail.dk