KONTAKT INFORMATION

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt os via mail: info@hhbeboer.dk

Beboerrepræsentanter:
Andri Thor Birgisson, HH 54 st.tv
Bent Frank Petersen, Rolighedsvej 6, 2.tv
Eva Helt Nilsen, HH 31, 4.tv

Suppleanter for beboerrepræsentationen:
Børge Tamsmark, HH 30 5.tv
Pernille Rosenkrantz-Theil, Falkoner Alle 80, 5
Tim Garder, HH 46, 4 tv.

Revisor for beboerrepræsentationskonto:
Uwe Krøger, HH 60 5 tv.

Hostrups Have driftskontor:

Jens Holm
Ejendomskontoret
Hostrups Have 40
1954 Frederiksberg

Telefon: 3535 7858
Email: hostrupshave@cej.dk

Driftskontoret er åbent alle hverdage fra kl. 08.00 til kl. 09.00, både for personlig
fremmøde og på telefon.

Ved pludselig opstået skade efter kl. 16.00 på hverdage kontaktes vagttelefonen på
33 33 82 82 som er CEJ’s hovednummer, der bliver man viderestillet til Belfor, som er vores
skadesfirma, de vil så træffe beslutning vedrørende skadesbegrænsning.