Til alle beboere i Hostrups Have kan det meddeles, at det årlige beboermøde i beboerrepræsentationen fandt sted i Sct. Thomas Kirke den 20. februar 2018 kl. 19,00.
Der var 125 stemmeberettigede til stede, samt en del fremlejere som ikke havde stemmeret eller opstillingsret iflg vore regler i en beboerrepræsentation.

Juridisk chef Jacob Møldrup-Lakjer fra Lejernes Lo blev valgt som dirigent og styrede os gennem aftenens dagsorden.
Alle opstillede kandidater til bestyrelse og suppleanter blev valgt.
Til afvikling af årsmødet fik vi hjælp af forskellige personer udefra. Ud over dirigenten var der en referent, 2 kontrollører ved indgangen, en jurist fra LLo som orienterede om hvordan det gik med de huslejekontrakter, som er sendt til huslejenævnet og endelig den vagthavende kirketjener til at styre lyd og højtalere.
Årsmødet blev afsluttet kl. 21.00

Den, 15. marts 2018 blev det første møde med alle de valgte afholdt og en konstituering af bestyrelse blev foretaget.
Herudover blev valgt nogle personer til at gennemføre de opgaver, som en beboerrepræsentation nu engang har, flyttesyn, omdeling af LLo-blade, uddeling af meddelelser til de beboere, som ikke har mailadresser, hjælp ved Biblioteket, samt tilsyn ved det nye bestyrelseslokale, som vi forventer snart er brugbart. Det ligger i kælderen i Vinkelgården, tæt på det nu istandsatte vaskeri.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand og svar på mail fra hjemmesiden
Bent Frank Petersen
Bentfrank.petersen@gmail.com

Kasserer og medlemslister
Inge B. Thomsen
inth@dadlnet.dk

Sekretær
Hans Erik Nielsen
grethehans@mail.tele.dk

IT ansvarlig, hjemmesiden, mailadresser
Nicolaj Lønne
loenne@gmail.com

Div udsendelser, breve til mail-løse beboere
Lisbet Albrectsen
bestyrelseslokalet og Biblioteket.
lta@kabelmail.dk

Beboerrepræsentationen/ BFP
19. marts 2018

KLIK HER FOR REFERAT – PDF
KLIK HER FOR REPRÆSENTANTER OG SUPPLEANTER – WORD