Da vi som beboerrepræsentation er medlem af Lejernes Lo får vi selvfølgelig også det blad som herfra sendes ud nogle gange om året, og det første blad udkommer i november måned. Når dette blad udkommer, vil vi meget gerne have hjælp til uddelingen til alle beboerne, og er der kvikke beboer, som vil hjælpe os, bedes disse ringe til Bent på tlf. 25779920, som vil foretage den nødvendige fordeling.

Beboerrepræsentationen ved Bent Frank Petersen og Andri Birgisson har den 1. november 2017 holdt møde med direktøren for vor ejer Heimstaden samt 2 repræsentanter fra ejendomsselskabet CEJ som administrerer Hostrups Have.

Mange ting blev diskuteret hvoraf følgende kan meddeles:
Beboerlokalet, som vi har benyttet i 10 år mere eller mindre til fester og møder kan vi ikke beholde, som vort lokale mere. Lokalet skal lejes ud til erhverv, som det blev tidligere.
Det ser dog ud til at beboerrepræsentationen kan få et lokale til møder og evt. beboerkonsultationer, som vi også havde før og under andelsboligperioden.

De altaner som vi i øjeblikket kan se er understøttet af kraftige bjælker, har desværre nogle alvorlige skader, og skal derfor repareres. Der pågår p.t. en vurdering af et Ingeniørfirma med henblik på, hvordan denne reparation skal foretages. Tilbud skal indhentes, og det må derfor forudses at selve reparationen ikke kan foregå før vinteren er overstået og det bliver forår, og derfor
er stilladserne fjernet indtil arbejdet igangsættes.

Der sker i øjeblikket en gennemspuling af nogle køkkenaffaldstammer samt en TV-inspektion for at vurdere disses tilstand.

Den meget uheldige brand i kælderen under bygningen ved Vinkelgården har givet en del problemer, for alle beboerne i området.
Nogle elektriske hovedledninger er totalt ødelagt, og mange kældre måtte tømmes for indhold. Desuden har den kedelige brandlugt bredt sig til ærgrelse for beboerne.
Vaskeriet, som ligger i samme område, blev ligeledes ramt af branden, og vaskemaskinerne er af forsikringsselskabet alle flyttet ud af lokalet for at blive skilt ad og vurderet med henblik på om de kan bruges fremover.
Vi må derfor erkende at vaskemaskinerne ikke bliver monteret igen, før lokalet er rengjort og istandsat sidst i november måned.

Hovedrengøring af hovedtrapperne pågår og vil snart være afsluttet.