Det er i øjeblikket ikke muligt at oplyse en dato for en opstart af vaskeriet.
Vaskeriet skulle efter planen været åbnet inden jul, desværre viste det sig at El-hovedtavlen var så svært beskadiget, at det ikke er muligt at sætte strøm på vaskeriet.

Arbejdet med de elektriske installationer vanskeliggøres af rengøringen i kælderen, da den metode der benyttes gør, at kælderen sættes under tryk, og man derfor skal benytte frisk lufts udstyr.

Jeg skal naturligvis være den første til at beklage de gener som et manglende vaskeri medfører.
Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på 3535 7858.

Med venlig hilsen
Jens Holm
Ejendomskontoret