Som jeg nævnte sidst har I været rigtig gode til at tømme ud i kælderen, men der mangler dog stadig mange
rum se nedenstående liste.

På kælderrums døren står der to nummre, vær rar at tjekke om dit rum er i blandt, det handler om kælderrum fra
nr. 23 til nr. 33.

Nye nr. Gl. Nr.
vk251 221
vk250 220
vk249 219
vk248 218
vk241 213
vk240 211
vk239 210
vk238 205
vk237 206
vk236 207
vk233 43
vk232 205
vk229 202
vk228 201
vk227 200
vk225 198
vk209 184
vk205 180
vk204 121
vk202 178
vk189 163
vk188 162
vk187 161
vk184 157
vk183 158
vk182 159
vk181 164
vk180 165
vk176 152
vk174 155
vk173 154
vk172 150
vk21s
vk22s
vk23s
vk27s
vk28s
vk29s
vk30s

 

Det er vigtig at alle rum bliver tømt, idet rengøringen ikke kan starte før, så I har til og med søndag d. 8
oktober til at få tømt.

I skal kontakte jeres forsikrings selskab, de vil være behjælpelige både med tømning og efterfølgende
opbevaring, Det er ligeledes vigtig at I ikke låser jeres rum når det er tømt.
Det er også vigtig at I ikke benytter opgangene til opbevaring, da dette ikke er lovligt jf.
brandmyndighederne.
Der er container i gården som kan benyttes til affald fra kælderen.

Vaskeriet og maskinerne er blevet skilt af. Udover en rensning af maskiner, skal der selvfølgelig rengøres,
dernæst sættes nyt loft op og der skal males, ligeledes skal alt det elektriske gennemgås.
Så vaskeriet åbner tidligst om 4 til 6 uger, altså medio november.

Dernæst er der nogen som benytter de røde containerne i bankgården, disse container tilhører Lagkagehuset og må
ikke benyttes af beboerne.

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på 3535 7858.

Med venlig hilsen
Jens Holm
Driftschef – Hostrups Have
Hostrups Have 40
1954 Frederiksberg C