Kære Beboer,

Der er stadig flere kælderrum som ikke er tømt endnu, så denne weekend er den sidste før vi
påbegynder en tømning og deponere af kælderen.
Jeg skal gøre opmærksom på at de omkostninger der er ved tømning og opbevaring påhviler lejer af
det enkelte kælderrum.
Ligeledes skal jeg gøre opmærksom på, at såfremt vi intet hører, vil effekterne blive bortskaffet
efter tre måneder.
På kælderrums døren står der to nr., vær rar at tjekke om dit rum er i blandt, det handler om kælderrum fra
nr. 23 til nr. 33.

Nye nr. Gl. Nr.
vk251 221
vk250 220
vk249 219
vk248 218
vk241 213
vk238 205
vk237 206
vk236 207
vk233 43
vk229 202
vk228 201
vk204 121
vk202 178
vk187 161
vk184 157
vk183 158
vk182 159
vk177 151
vk176 152
vk174
vk173

I skal kontakte jeres forsikrings selskab, de vil være behjælpelige både med tømning og efter følgende
opbevaring, Det er ligeledes vigtig at ikke låser jeres rum når det er tømt.

Det er også vigtig at I ikke benytter opgangene til opbevaring, da dette ikke er lovligt jf.
brandmyndighederne.

Der er container i gården som kan benyttes til affald fra kælderen.

Der er stadig en grim lugt i opgangene, og det er jeres dørmåtter der holder på lugten, så jeg skal bede om,
enten få dem renset, eller udskiftet.

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på 3535 7858.

Med venlig hilsen
Jens Holm
Driftschef – Hostrups Have
Hostrups Have 40
1954 Frederiksberg C