Kære beboere,

 

Vaskeriet og maskinerne er blevet skilt af. Udover en rensning af maskiner, skal der selvfølgelig rengøres,
dernæst sættes nyt loft op og der skal males, ligeledes skal alt det elektriske gennemgås.
Så vaskeriet åbner tidligst om 4 til 6 uger, altså medio november.

Dernæst er der nogen som benytter de røde containere i bankgården, disse containere tilhører Lagkagehuset og må
ikke benyttes af beboerne.

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på 3535 7858.

Med venlig hilsen
Jens Holm
Driftschef – Hostrups Have
Hostrups Have 40
1954 Frederiksberg C